Uzupełnij poszczególne rubryki hasłami wynikającymi z podpowiedzi umieszczonych pod krzyżówką.

Krzyżówka pozioma 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: system kanałów odprowadzających ścieki
Ans : kanalizacja

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: np. Białowieska
Ans : puszcza

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: ... wodne - wykorzystują energię spadku wody
Ans : elektrownie

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: ekologiczne paliwa
Ans : biopaliwa

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: ekologiczny nawóz
Ans : lajno

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: wodna, silnik stosowany w elektrowniach wodnych
Ans : turbina

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: ?. odpadów, potocznie wysypisko śmieci
Ans : skladowisko

Pionowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020